Een ogenblik geduld a.u.b.
  • Home
  • Taakvelden provincies

Taakvelden provincies

Provincies geven hun geld uit aan een breed scala aan deelterreinen, variërend van ruimtelijke ordening, tot het openbaar vervoer. Om te zorgen dat deze uitgaven geaggregeerd kunnen worden en vergeleken kunnen worden tussen provincies is een uniform set van 48 eenheden gedefinieerd. Deze eenheden noemen we de ‘taakvelden’ en deze kunnen weer geclusterd worden in 9 hoofdstukken, of hoofdtaakvelden.

Bij het merendeel van de uitgaven is direct duidelijk bij welk taakveld deze horen, zo valt de aanleg van een nieuwe weg duidelijk onder taakveld 2.1 landwegen. Bij andere uitgaven zijn soms meerdere opties mogelijk, zo vallen uitgaven rondom oppervlaktewater op twee taakvelden (3.2 kwantiteit oppervlaktewater & 3.4 kwaliteit oppervlaktewater), terwijl het onderscheid niet altijd even duidelijk is.  Het is van belang om hiermee rekening te houden bij de interpretatie van de cijfers.

In de kolom rechts, of via de zoekfunctie, kan bekeken worden welke provinciale baten & lasten onder een bepaald taakveld vallen. Eventuele vragen of onduidelijkheden kunt u mailen naar postbusIV3@minbzk.nl . De data zelf kunt u inzien via het open data portal van het CBS (https://iv3statline.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=IV3).