Een ogenblik geduld a.u.b.

7.1 - Cultuur en maatschappij

Tot dit taakveld behoren de taken op het gebied van cultuur waaronder:

  • bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel;

  • musea: verwerven, behouden, wetenschappelijk onderzoeken en presenteren van kunst en cultuur;

  • letterkunde en talen (waaronder Friese taal, wet gebruik Friese taal);

  • instandhouding, restauratie en herbestemming monumenten (monumentenwet).