Een ogenblik geduld a.u.b.

0.2 - Opbrengst provinciale belastingen

Onder dit taakveld vallen de baten en lasten die met name verband houden met artikel 222, 222c en 223 van de Provinciewet:

  • motorrijtuigenbelasting;

  • precario;

  • rechten, waaronder leges;

  • invordering, bezwaar en beroep.

Tot dit taakveld behoren niet:

  • leges met betrekking tot specifieke wetgeving zoals Wabo (taakveld 4.4), ontgrondingenwet (taakveld 4.5).