Een ogenblik geduld a.u.b.

6.3 - Kennis en innovatie

Baten en lasten van voor de bevordering van kennis en het stimuleren van innovatie.

Kernbegrippen zijn:

  • aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt;

  • ontsluiting en toepassing van het regionaal kennisaanbod;

  • universiteiten en hogescholen;

  • Regionaal Opleidings Centrum (ROC);

  • leerstoelen;

  • Research & Development;

  • laboratoria.

Tot deze functie behoren niet de baten en lasten van:

  • educatie (taakveld 7.9)