Een ogenblik geduld a.u.b.

5.1 - Natuurontwikkeling

Het betreft hier de baten en lasten voor het realiseren van de ontwikkelopgave nationaal natuurnetwerk;

  • verwerving van gronden ten behoeve van het inrichten van deze gronden als natuur;

  • verkoop van gronden ontvangen van het rijk die niet passen in de ontwikkelopgave.
    De opbrengst van deze gronden wordt weer voor natuur ingezet.