Een ogenblik geduld a.u.b.

3.3 - Kwantiteit grondwater

Tot dit taakveld behoren taken op het gebied van beheer en onderhoud van grondwater:

  • grondwaterheffing en onderzoek, monitoring en meetnetbeheer;

  • onttrekking grondwater voor drinkwatervoorziening.

Tot dit taakveld behoren niet:

  • aandelen in algemene drinkwatervoorzieningen (taakveld 0.4);

  • kwaliteit grondwater (taakveld 3.5).