Een ogenblik geduld a.u.b.

3.4 - Kwaliteit oppervlaktewater

Tot dit taakveld behoren taken op het gebied van het kwalitatieve beheer van het oppervlaktewater:

  • Uitvoering Kaderrichtlijn Water;

  • zwemwater (natuurbaden);

  • rioleringen en stedelijk waterbeheer (waterketen);

  • verontreinigingsheffing en Beheer en onderhoud van zuiveringswerken.

Tot dit taakveld behoren niet:

  • kwantiteit oppervlaktewater (taakveld 3.2).