Een ogenblik geduld a.u.b.

4.3 - Geluidhinder

Tot dit taakveld behoren de taken op het gebied van geluidhinder:

  • Kosten voortvloeiende uit de wet geluidhinder waaronder metingen van geluidhinder met behulp van meetwagens, aanschaf / onderhoud en controle meetapparatuur.