Een ogenblik geduld a.u.b.

6.4 - Recreatie en toerisme

Dit taakveld omvat de activiteiten voor het bevorderen van recreatie en toerisme.

Tot dit taakveld behoren onder meer:

  • baten en lasten van toeristische rijwiel-, voet- en ruiterpaden;

  • baten en lasten van strandvoorzieningen, jachthavens en sportvliegvelden ed.;

  • baten en lasten van bevordering van overige recreatieve activiteiten,

  • bevordering toerisme, waaronder subsidie aan de V.V.V.

Niet tot dit taakveld behoren:

  • amateuristische kunstbeoefening, creatieve vorming (taakveld 7.1);

  • zwembaden, trimbanen en sportvelden en –terreinen (taakveld 7.2);

  • leefbaarheid (taakveld 8.1).