Een ogenblik geduld a.u.b.

8.1 - Ruimtelijke ordening

Tot dit taakveld behoren de taken op het gebied van ruimtelijke ordening waaronder:

 • opstellen algemene plannen, demografische en ruimtelijke modellen;

 • onderzoek kleine kernen, groeikernen, urbanisatie, suburbanisatie;

 • provinciale raad van advies voor de ruimtelijke ordening;

 • op- en bijstellen van streekplannen;

 • streekplancommissie, inspraak;

 • uitwerkingsplannen die niet functioneel zijn toe te rekenen, zoals dorpenplan, plan militaire terreinen;

 • toetsing (inter)gemeentelijke structuur-, bestemmings-, reconstructie- en saneringsplannen;

 • exploitatieverordening;

 • schadevergoedingen ingevolge de Wet Ruimtelijke Ordening;

 • omgevingswet: opstellen omgevingsvisie en uitvoering omgevingswet;

 • stimuleren van maatregelen ter verbetering van de leefbaarheid binnen de provincie.