Een ogenblik geduld a.u.b.

5.3 - Beheer flora en fauna

Het betreft hier de baten en lasten voor beheer van planten en dieren in een bepaald gebied waaronder:

  • vergunningverlening en adviezen op grond van de Omgevingswet v.w.b. de flora- en fauna-activiteit;

  • bestrijding invasieve exoten;

  • jacht;

  • weidevogellandschappen;

  • aanpak ganzenschade.