Een ogenblik geduld a.u.b.

5.3 - Beheer flora en fauna

Het betreft hier de baten en lasten voor beheer van planten en dieren in een bepaald gebied waaronder:

  • vergunningverlening, ontheffing en adviezen op grond van de Flora- en faunawet;

  • weidevogellandschappen;

  • aanpak ganzenschade.