Een ogenblik geduld a.u.b.

Introductie

Via onderstaande tegels kunt u toegang krijgen tot financiële informatie van alle Nederlandse gemeenten en provincies en kunt u deze onderling vergelijken. De financiële data is tevens op detailniveau te downloaden in de onderliggende databank. Momenteel bevindt deze website zich nog in de ontwikkelfase.

Themas

Gemeentefonds

Gemeentefonds
Het gemeentefonds is de grootste inkomstenbron voor een gemeente. Hoe komt deze bijdrage tot stand en hoe hoog is de bijdrage voor uw gemeente?

Inkomsten en uitgaven gemeenten

Inkomsten en uitgaven gemeenten
Waar geeft uw gemeente haar geld aan uit en hoe komt de gemeente aan dit geld? Kijk bijvoorbeeld wat de gemeente per inwoner uitgeeft aan het sociaal domein of aan veiligheid.

Financiële kengetallen gemeenten

Financiële kengetallen gemeenten
5 kengetallen die vertellen hoe een gemeente er financieel voor staat. Kan uw gemeente tegen een stootje? Kan uw gemeente snel reageren op veranderende omstandigheden?

Provinciefonds

Provinciefonds
Het provinciefonds is de grootste inkomstenbron voor een provincie. Hoe komt deze bijdrage tot stand en hoe hoog is de bijdrage voor uw provincie?

Inkomsten en uitgaven provincies

Inkomsten en uitgaven provincies
Waar geeft uw provincie haar geld aan uit en hoe komt de provincie aan dit geld? Kijk bijvoorbeeld wat de provincie per inwoner uitgeeft aan het sociaal domein of aan veiligheid.

Financiële kengetallen provincies

Financiële kengetallen provincies
5 kengetallen die vertellen hoe een provincie er financieel voor staat. Kan uw provincie tegen een stootje? Kan uw provincie snel reageren op veranderende omstandigheden?

Vraagbaak Iv3

Informatie voor Derden (Iv3) is een informatiesysteem voor de financiële informatie van provincies en gemeenten. Via dit onderdeel kunt u gemakkelijk zoeken op welk taakveld en op welke economische categorie bepaalde baten & lasten geboekt moeten worden.

Nieuws

 • Iv3 jaarrekening 2021 (1e plaatsing)

  / Jamie Zwaneveld
  De jaarrekeningen van gemeenten en provincies over 2021 zijn gepubliceerd (1e plaatsing). De inkomsten en uitgaven zijn per hoofdfunctie/taakveld en categorie te bekijken.
 • Gemeentefonds meicirculaire 2022 (2/2)

  / Jamie Zwaneveld
  De uitkeringsjaren vanaf 2023 zijn gebaseerd op het nieuwe model gemeentefonds. Hiervoor is een nieuw dashboard beschikbaar. De uitkeringsjaren tot en met 2022 zijn ook te bekijken via een apart dashboard.
 • Gemeentefonds meicirculaire 2022 (1/2)

  / Jamie Zwaneveld
  Het gemeentefonds is voor gemeenten één van de belangrijkste inkomstenbronnen. De jaren 2020-2022 zijn herzien o.b.v. de meicirculaire 2022. Binnenkort worden ook de jaren 2023 en verder geüpdatet (o.b.v. meicirculaire 2022 - nieuwe model).

Deel uw ervaringen

Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen met deze website en uw suggesties voor verbetering. Indien u feedback wilt geven kan dat via de onderstaande link.

Enquête invullen