Een ogenblik geduld a.u.b.

Introductie

Via onderstaande tegels kunt u toegang krijgen tot financiële informatie van alle Nederlandse gemeenten en provincies en kunt u deze onderling vergelijken. De financiële data is tevens op detailniveau te downloaden in de onderliggende databank. Momenteel bevindt deze website zich nog in de ontwikkelfase.

Themas
Gemeentefonds
Gemeentefonds
Het gemeentefonds is de grootste inkomstenbron voor een gemeente. Hoe komt deze bijdrage tot stand en hoe hoog is de bijdrage voor uw gemeente?
Inkomsten en uitgaven gemeenten
Inkomsten en uitgaven gemeenten
Waar geeft uw gemeente haar geld aan uit en hoe komt de gemeente aan dit geld? Kijk bijvoorbeeld wat de gemeente per inwoner uitgeeft aan het sociaal domein of aan veiligheid.
Financiële kengetallen gemeenten
Financiële kengetallen gemeenten
5 kengetallen die vertellen hoe een gemeente er financieel voor staat. Kan uw gemeente tegen een stootje? Kan uw gemeente snel reageren op veranderende omstandigheden?
Provinciefonds
Provinciefonds
Het provinciefonds is de grootste inkomstenbron voor een provincie. Hoe komt deze bijdrage tot stand en hoe hoog is de bijdrage voor uw provincie?
Inkomsten en uitgaven provincies
Inkomsten en uitgaven provincies
Waar geeft uw provincie haar geld aan uit en hoe komt de provincie aan dit geld? Kijk bijvoorbeeld wat de provincie per inwoner uitgeeft aan het sociaal domein of aan veiligheid.
Financiële kengetallen provincies
Financiële kengetallen provincies
5 kengetallen die vertellen hoe een provincie er financieel voor staat. Kan uw provincie tegen een stootje? Kan uw provincie snel reageren op veranderende omstandigheden?

Nieuws

 • Financiële kengetallen jaarrekening 2019
  / Jamie Zwaneveld
  De kengetallen geven samen een beeld van de financiële ontwikkelingen in de gemeente.
 • Iv3 jaarrekening 2019 (2e plaatsing)
  / Jamie Zwaneveld
  De jaarrekeningen van gemeenten en provincies over 2019 zijn gepubliceerd (2e plaatsing). De inkomsten en uitgaven zijn per taakveld en categorie te bekijken.
 • Septembercirculaire 2020
  / Jamie Zwaneveld

  Het gemeentefonds is voor gemeenten één van de belangrijkste inkomstenbronnen. Het uitkeringsjaar 2020 is herzien t.o.v. de meicirculaire en de raming van de uitkeringsjaren 2021-2025 is nieuw toegevoegd.

   

Deel uw ervaringen

Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen met deze website en uw suggesties voor verbetering. Indien u feedback wilt geven kan dat via de onderstaande link.

Enquête invullen