Een ogenblik geduld a.u.b.

7.2 - Maatschappij

Tot dit taakveld behoren de taken op het gebied van maatschappij waaronder:

  • bijdrage aan provinciale ondersteuningsinstelling bibliotheken (wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen);

  • sociaal beleid, maatschappelijke dienstverlening;

  • sport;

  • toezicht uit hoofde van de Wet hygiëne en veiligheid badgelegenheden en zweminrichtingen.

Tot dit taakveld behoort niet:

  • eigen bibliotheek (onderdeel van bedrijfsvoering taakveld 0.6)