Een ogenblik geduld a.u.b.

1.5 - Interbestuurlijk toezicht op de regio

Het financiële toezicht van het provinciaal bestuur op gemeenten en op gemeenschappelijke regelingen tussen gemeenten is gebaseerd op verschillende wetten en voorschriften.

Tot dit taakveld behoren toezichtsactiviteiten die voortvloeien uit:

  • Gemeentewet;

  • Wet gemeenschappelijke regelingen;

  • Financiële-verhoudingswet;

  • Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO);

  • Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Niet tot dit taakveld behoren:

  • bestuurlijk interprovinciaal overleg betreffende bestuurlijke organisatie (taakveld 1.9);

  • het niet-financiële toezicht ingevolge de overige wettelijke regelingen op taken van de gemeenten, al dan niet ondergebracht in een gemeenschappelijke regeling (taakveld 1.9).