Een ogenblik geduld a.u.b.

4.1 - Bodembescherming

Tot dit taakveld behoren de taken op het gebied van bodembescherming:

  • kosten voortvloeiend uit de bodembeschermingsregelgeving onder de Omgevingswet, waaronder bodembeschermende maatregelen en bodemsanering.

Tot dit taakveld behoren niet:

  • de bij de provincie blijvende baten en lasten van bodemsanering, waarvan de verontreiniging of aantasting van de bodem betrekking heeft op gronden van de provincie. Deze worden tot die functie gerekend, waar de baten en lasten voor beheer en onderhoud van die gronden tot uitdrukking worden gebracht.