Een ogenblik geduld a.u.b.

5.2 - Beheer natuurgebieden

Het betreft hier de baten en lasten voor beheer en onderhoud van natuurgebieden:

  • natuurbeheer;

  • beheerplannen natura2000 gebieden;

  • Programma Aanpak Stikstof (PAS);

  • beschermende maatregelen van natuur en landschappen;

  • agrarisch natuurbeheer;

  • vergunningverlening, maatwerkvoorschriften en adviezen op grond van de Omgevingswet v.w.b. Natura 2000-activiteiten en houtopstanden;

  • ondersteuning van Nationale parken.