Een ogenblik geduld a.u.b.

3.2 - Kwantiteit oppervlaktewater

Tot dit taakveld behoren taken op het gebied van beheer en onderhoud van oppervlaktewater:

  • kosten voortvloeiende uit de omgevingsverordening daarover;

  • exploitatie installaties c.a. voor kwantitatief beheer en van de daarop betrekking hebbende exploitatie van dienstwoningen;

  • heffingen voor boezemwateren en polders en (huur) opbrengsten dienstwoningen;

  • pachtopbrengsten.

Tot dit taakveld behoort niet:

  • kwaliteit oppervlaktewater (taakveld 3.4).