Een ogenblik geduld a.u.b.

0.4 - Deelnemingen

Tot dit taakveld behoren de baten en lasten verband houdende met deelnemingen van de provincie.

  • aandelen en daaraan verbonden dividenden;

  • baten en lasten (exploitatiebijdragen en deelnemingen) van elektriciteits-, gas- en drinkwaterĀ­voorzieningen;

  • baten en lasten van door de provincie beheerde warmtevoorzieningen (verwarmingsbedrijven) en centrale antennebedrijven.