Een ogenblik geduld a.u.b.

1.6 - Openbare orde en veiligheid

Baten en lasten van adviesverzoeken aan de provinciale besturen over openbare orde en veiligheid behoren tot dit taakveld.

Het betreft specifieke verzoeken op grond van:

  • Drank- en Horecawet;

  • Wet vervoer gevaarlijke stoffen;

  • Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (in verband met handhaving orde);

  • Politionele zaken;

  • baten en lasten van civiele verdediging en rampenbestrijding;

  • reddingswezen.

Tot dit taakveld behoort niet:

  • lasten op het gebied van de Wet Milieubeheer en de Omgevingswet v.w.b. milieubelastende activiteiten (taakveld 4.6);

  • natuurbeschermingsregelgeving onder de Omgevingswet (taakveld 5.3).