Een ogenblik geduld a.u.b.

3.1 - Waterkeringen

Tot dit taakveld behoren taken ten behoeve van de uitvoering van waterkeringswerken:

  • kosten voortvloeiende uit omgevingsverordeningen, EU-richtlijn overstromingsrisico’s en de Deltawet;

  • exploitatielasten van zee-, rivier- en boezemwaterkeringen c.a.