Een ogenblik geduld a.u.b.

4.5 - Ontgronding

Tot dit taakveld behoren de taken op het gebied van ontgrondingen.

  • Kosten voortvloeiende uit de regelgeving over ontgrondingen onder de Omgevingswet;

  • leges omgevingsvergunning ontgrondingsactiviteit.