Een ogenblik geduld a.u.b.

1.3 - Kabinetszaken

Tot dit taakveld worden gerekend de werkzaamheden van het kabinet van de commissaris van de Koning.

Niet tot dit taakveld behoort:

  • Als de commissaris optreedt in het belang van de handhaving van de rechtsorde en als orgaan van het Rijk, zoals: openbare orde en veiligheid; rampenbestrijding; voorbereiding civiele verdediging. Dit behoort onder taakveld 1.6 (openbare orde en veiligheid).