Een ogenblik geduld a.u.b.

0.8 - Mutaties reserves

Op dit taakveld worden alle onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves geboekt die verband houden met de taakvelden 0. tot en met 8. (met uitzondering van taakveld 0.9 - Resultaat).

Op dit taakveld mag alleen worden geboekt op de economische categorie 7.1 Mutatie reserves.