Een ogenblik geduld a.u.b.

4.4 - Vergunningverlening en handhaving

Tot dit taakveld behoren de taken op het gebied van (milieu)vergunningverlening en handhaving:

  • kosten voortvloeiende uit de wet milieubeheer en de Omgevingswet v.w.b. milieubelastende activiteiten;

  • leges omgevingsvergunning milieubelastende activiteit;

  • bijdrage aan de regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s).

Tot dit taakveld behoren niet:

  • de kosten voor ontgrondingen (zie taakveld 4.5).