Een ogenblik geduld a.u.b.

1.4 - Bestuurlijke organisatie

Tot dit taakveld behoren:

  • toepassing van de Wet gemeenschappelijke regelingen betreffende samenwerkingsverbanden op het gebied van algemeen bestuur;

  • gemeentelijke herindeling, ook grenswijzigingen tussen gemeenten;

  • vernieuwing bestuurlijke organisatie en in relatie daarmee de takenpakketten van de verschillende bestuurslagen;

  • nieuwe bestuursvormen;

  • wijziging van de provinciale grenzen.

Niet tot dit taakveld behoort:

  • bestuurlijk interprovinciaal overleg betreffende bestuurlijke organisatie (taakveld 1.9).