Een ogenblik geduld a.u.b.

6.81b – Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

De volgende iWMO-productcodes moeten op dit taakveld worden geboekt:

  • 06 Opvang;
  • 17 Spoedopvang;
  • 18 Overige beschermd wonen en opvang.

Verder moet op dit taakveld worden geboekt:

  • vrouwenopvang;
  • maatschappelijke opvang voor cliënten met een meervoudige problematiek, waaronder verslaving;
  • dagbesteding voor mensen die in maatschappelijke opvang verblijven;
  • zorg die wordt verleend in het kader van de Wet verplichte GGZ en de Wet zorg en dwang.