Een ogenblik geduld a.u.b.

6.81 - Geëscaleerde zorg18+

Tot dit taakveld behoren alle opvang- en beschermdwonenvoorzieningen met inbegrip van eventuele maatwerkdienstverlening en maatwerkvoorzieningen voor personen die in de betreffende opvangvoorzieningen verblijven:

  • vrouwenopvang, aanpak huiselijk geweld (Veilig thuis);
  • beschermd wonen voor personen met psychische of psychosociale problemen;
  • inloopfunctie GGZ;
  • maatschappelijke opvang voor cliënten met een meervoudige problematiek, waaronder verslaving;
  • WMO maatwerkdienstverlening en - maatwerkvoorzieningen bij opvang;
  • zorg die wordt verleend in het kader van de Wet verplichte ggz en de Wet zorg en dwang.

De volgende lasten van coronamaatregelen moeten op dit taakveld worden opgenomen:

  • lasten ingeval van extra maatschappelijke opvang voor cliënten met een meervoudige problematiek, extra WMO maatwerkdienstverlening en - maatwerkvoorzieningen bij opvang; extra inzet bij aanpak huiselijk geweld (Veilig thuis).

Data

Benieuwd naar de data? Klik op onderstaande links om naar onze database te gaan: