Een ogenblik geduld a.u.b.

4.0 - Onderwijs

De bekostiging van onderwijs gaat primair via het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap direct naar de schoolbesturen. De gemeenten zijn echter wel verantwoordelijk voor de onderwijshuisvestiging voor openbaar en bijzonder onderwijs. Ook zijn er gemeenten die zelf het bestuur zijn van scholen, of die bijvoorbeeld een actief achterstandenbeleid hebben, waardoor ze meer lasten maken op dit taakveld. Ten slotte valt ook peuteronderwijs én volwasseneneducatie onder dit taakveld, het draait dus niet alleen om kinderen.