Een ogenblik geduld a.u.b.

8.3 - Wonen en bouwen

Tot dit taakveld behoren gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorziening:

  • (leges) omgevingsvergunning;
  • bouwtoezicht;
  • basisregistratie adressen en gebouwen (BAG);
  • woningbouw en woningverbetering, renovatie;
  • woonruimteverdeling, woningsplitsingsvergunning, woonvergunning;
  • stedelijke vernieuwing: gebiedsgerichte aanpak woningvoorraad, woonomgeving en voorzieningen.

Data

Benieuwd naar de data? Klik op onderstaande links om naar onze database te gaan: