Een ogenblik geduld a.u.b.

8.3 - Wonen en bouwen

Tot dit taakveld behoren gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorziening:

 • (leges) omgevingsvergunning;
  wettelijk voorgeschreven:
  • bouw;
  • rijksmonumenten;
   binnenplans (eventuele activiteiten in het gemeentelijk vergunningstelsel, zoals):
  • aanleg;
  • bouw (bijv. welstand);
  • gebruik brandveiligheid gebouwen;
  • stedelijke vernieuwing: gebiedsgerichte aanpak woningvoorraad, woonomgeving en voorzieningen.
  • kap;
  • ligplaatsen;
  • monumenten (gemeentelijke/provinciale monumenten);
  • opslag gebruik openbare weg;
  • reclame;
  • sloop;
  • staanplaatsen;
  • uitweg;
 • leges vergunningen huisvestingswet;
 • bouwtoezicht;
 • basisregistratie adressen en gebouwen (BAG);
 • woningbouw en woningverbetering, renovatie;
 • woonruimteverdeling, woningsplitsingsvergunning, woonvergunning;
 • stedelijke vernieuwing: gebiedsgerichte aanpak woningvoorraad, woonomgeving en voorzieningen;
 • uitkoopregeling hoogspanningsverbindingen.

Tot dit taakveld behoort niet:

 • (woningverbetering in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning, dit valt onder taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen WMO.

Data

Benieuwd naar de data? Klik op onderstaande links om naar onze database te gaan: