Een ogenblik geduld a.u.b.

6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+

Tot dit taakveld behoort dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking (fysiek/psychisch) die zelfstandig wonen en die ondersteuning behoeven in de vorm van beschikbare uren op basis van een toekenningsbeschikking:

  • individuele begeleiding;
  • huishoudelijke verzorging;
  • respijtzorg ten behoeve van mantelzorgers;
  • individueel vervoer;
  • financiële tegemoetkoming voor personen met een fysieke beperking, een psychische of psychosociale beperking van daarmee verband houdende extra kosten;
  • schuldhulpverlening;
  • PGB WMO;
  • eigen bijdragen.

Tot dit taakveld behoren niet:

  • immateriële voorzieningen die verstrekt worden aan cliënten die gebruik maken van opvang en beschermd wonen, deze horen thuis onder taakveld 6.81.

De volgende lasten van coronamaatregelen moeten op dit taakveld worden geboekt:

  • lasten ingeval van extra individuele begeleiding bij crisissituaties thuis en GGZ-problematiek, extra inzet respijtzorg voor mantelzorgers en schuldhulpverlening

Data

Benieuwd naar de data? Klik op onderstaande links om naar onze database te gaan: