Een ogenblik geduld a.u.b.

7.1 - Volksgezondheid

Tot dit taakveld behoren maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen:

 • het monitoren van de gezondheidssituatie;
 • uitvoering van preventieprogramma's, het vroegtijdig signaleren van specifieke stoornissen en gezondheidsbedreigende factoren;
 • uitvoering van programma's voor gezondheidsbevordering en maatregelen tegen bedreigingen van de gezondheid;
 • bestrijding van infectieziekten en aanbieden van vaccinaties;
 • het geven van voorlichting, advies en begeleiding;
 • het geven van prenatale voorlichting aan aanstaande ouders;
 • het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen;
 • het bevorderen van medisch milieukundige zorg;
 • het bevorderen van technische hygiëne zorg;
 • het bevorderen van psychosociale hulp bij rampen;
 • Centra voor Jeugd en Gezin;
 • ambulance en ziekenvervoer.

De volgende lasten van coronamaatregelen moeten op dit taakveld worden verantwoord:

 • lasten van (preventief-) medische maatregelen, zoals de (extra) lasten van de GGD, die zich primair richten op de bestrijding van de gevolgen van de coronacrisis in het belang van de bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen. Die lasten moeten worden geboekt onder taakveld 7.1 Volksgezondheid.

De volgende lasten van coronamaatregelen moeten niet op dit taakveld worden verantwoord:

 • inzet BOA’s ten behoeve van de volksgezondheid. Deze moet worden geboekt onder taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid.

Data

Benieuwd naar de data? Klik op onderstaande links om naar onze database te gaan: