Een ogenblik geduld a.u.b.

6.82 - Geëscaleerde zorg 18-

Tot dit taakveld behoren maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18- met inbegrip van maatwerkdienstverleningsmaatregelen voor jeugdigen die in de desbetreffende opvangvoorzieningen verblijven:

 • kinderbeschermingsmaatregelen, aanpak kindermishandeling;
 • jeugdreclassering;
 • opvang (18-);
 • vrouwenopvang/huiselijk geweld (Veilig Thuis) (18-);
 • beschermd wonen (18-);
 • programma's rond verslaving (18-);
 • PGB jeugd;
 • individuele maatwerkdienstverlening voor jeugdigen 18- in opvangvoorziening;
 • zorg die wordt verleend in het kader van de Wet verplichte ggz en de Wet zorg en dwang;
 • ouderbijdragen.

De volgende lasten van coronamaatregelen moeten op dit taakveld worden geboekt:

 • lasten ingeval van extra kinderbeschermingsmaatregelen, extra inzet bij aanpak kindermishandeling; extra opvang bij huiselijk geweld (Veilig Thuis) 18-, extra individuele maatwerkdienstverlening voor jeugdigen 18- in opvangvoorziening.

Data

Benieuwd naar de data? Klik op onderstaande links om naar onze database te gaan: