Een ogenblik geduld a.u.b.

6.71d – Overige maatwerkarrangementen (Wmo)

Baten en lasten van overige maatwerkarrangementen moeten op dit taakveld worden geboekt als ze niet kunnen worden toebedeeld aan de taakvelden 6.71a, 6.71b of 6.71c. De volgende iWmo-productcodes moeten op dit taakveld worden geboekt:

  • 10 Overige maatwerkarrangementen, alleen indien deze niet kan worden toebedeeld aan de taakvelden 6.71a, 6.71b, 6.71c, 6.81a of 6.81b;
  • 88 Generieke toewijzing, alleen indien deze niet kan worden toebedeeld aan de taakvelden 6.71a, 6.71b, 6.71c, 6.81a of 6.81b.

Niet tot dit taakveld behoort:

  • 10 Maatwerkarrangementen indien het intramuraal of GGZ-wonen betreft, deze moet worden geboekt onder 6.81a Beschermd wonen;
  • eigen bijdragen die vallen onder het abonnementstarief. Deze moeten worden geboekt onder taakveld 6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo).

Indien de gemeente geen gebruik maakt van PGB 2.0, kunnen PGB’s op het gebied van Wmo worden geboekt op dit taakveld.

Jeugdhulp zonder verblijf

Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. De jongere verblijft thuis, in het eigen gezin, dus niet bij de aanbieder. Verblijf in logeerhuizen, alleen tijdens weekenden of juist door de week, vallen onder jeugdhulp zonder verblijf.