Een ogenblik geduld a.u.b.

6.6 - Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Tot dit taakveld horen materiële voorzieningen en vervoers- en woondiensten om zelfstandig te kunnen functioneren (WMO) voor mensen met fysieke beperkingen die op basis van een beschikking worden verstrekt. De volgende iWMO-productcodes moeten op dit taakveld worden geboekt:

 • 05 Woondiensten;
 • 08 Vervoersdiensten;
 • 11 Rolstoelen;
 • 12 Vervoersvoorzieningen;
 • 13 Woonvoorzieningen;
 • 14 Overige hulpmiddelen.

Verder moet op dit taakveld worden geboekt:

 • huisautomatisering (domotica);
 • woningaanpassingen;
 • hulpmiddelen;
 • overige voorzieningen gehandicapten;
 • eigen bijdragen;
 • financiële tegemoetkoming (zoals een PGB) aan personen met een fysieke, psychische of psychosociale beperking en de daarmee verband houdende extra kosten voor de onderwerpen in dit taakveld;
 • parkeerbeleid invaliden (inclusief leges).

Niet tot dit taakveld behoren:

 • maatwerkvoorzieningen WMO voor personen die in een opvangvoorziening verblijven.

Data

Benieuwd naar de data? Klik op onderstaande links om naar onze database te gaan: