Een ogenblik geduld a.u.b.

6.6 - Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

Tot dit taakveld horen materiële voorzieningen en vervoers- en woondiensten om zelfstandig te kunnen functioneren (Wmo) voor mensen met fysieke beperkingen die op basis van een beschikking worden verstrekt. De volgende iWmo-productcodes moeten op dit taakveld worden geboekt:

 • 05 Woondiensten;
 • 08 Vervoersdiensten, met uitzondering van 08L01 tot en met 08L07, deze horen onder 6.71c - Dagbesteding (Wmo);
 • 11 Rolstoelen;
 • 12 Vervoersvoorzieningen;
 • 13 Woonvoorzieningen;
 • 14 Overige hulpmiddelen.

Verder moet op dit taakveld worden geboekt:

 • huisautomatisering (domotica);
 • woningaanpassingen;
 • hulpmiddelen;
 • overige voorzieningen gehandicapten;
 • eigen bijdragen voor de voorzieningen en diensten die op dit taakveld worden geboekt, voor zover die niet vallen onder het abonnementstarief;
 • financiële tegemoetkoming (zoals een PGB) aan personen met een fysieke, psychische of psychosociale beperking en de daarmee verband houdende extra kosten voor de onderwerpen in dit taakveld;
 • parkeerbeleid invaliden (inclusief leges).

Niet tot dit taakveld behoren:

 • maatwerkvoorzieningen Wmo voor personen die in een opvangvoorziening verblijven;
 • eigen bijdragen die vallen onder het abonnementstarief. Deze moeten worden geboekt onder taakveld 6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo).

De volgende PGB 2.0-werkzaamheden moeten op dit taakveld worden geboekt:

 • Vervoer van en naar begeleiding groep

Indien de gemeente geen gebruik maakt van PGB 2.0, kunnen PGB’s op het gebied van Wmo worden geboekt onder 6.71d – Overige maatwerkarrangementen (Wmo).

Data

Benieuwd naar de data? Klik op onderstaande links om naar onze database te gaan: