Een ogenblik geduld a.u.b.

0.0 - Bestuur en ondersteuning

Het taakveld 'bestuur en ondersteuning' wordt gebruikt voor de algemene baten & lasten die bij gemeenten geboekt worden om de gemeente draaiende te houden. Denk hierbij aan het gemeentehuis, het college, burgerzaken, treasury-uitgaven of ICT. Ook worden de primaire baten van de gemeente geboekt op dit hoofdtaakveld; namelijk de gemeentefondsuitkering en de lokale lasten als de OZB & parkeerbelasting. Ten slotte zijn de boekhoudposten ook op dit taakveld te vinden, welk gebruikt worden om de exploitatie boekhoudkundig sluitend te maken.

Taakveld 0 is daarmee een afwijkend hoofdtaakveld, en het enige taakveld waar de baten hoger zijn dan de lasten.