Een ogenblik geduld a.u.b.

8.0 - Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

Met actief, of faciliterend, grondbeleid drukt de gemeente duidelijk haar stempel op de inrichting van de publieke ruimte. Zo wordt via bestemmingsplannen bepaald welke grond voor welk gebruik geschikt is en worden grondexploitaties gebruikt om stukken weiland in woonwijken te veranderen. Hier zijn grote bedragen mee gemoeid, maar aangezien gemeenten gebruik maken van een gemodificeerd stelsel van baten en lasten, zijn deze niet altijd gemakkelijk terug te vinden in de IV3-informatie.