Een ogenblik geduld a.u.b.

5.4 - Musea

Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het verwerven, behouden, wetenschappelijk onderzoeken en presenteren van kunst en cultuur:

  • musea, exposities;
  • archeologie, heemkunde;
  • historische archieven.

Niet tot dit taakveld behoren:

  • archieven voor reguliere werkzaamheden. Deze horen onder taakveld 0.4;
  • historische gebouwen, beschermde stads- en dorpsgezichten. Deze horen onder taakveld 5.5.

De volgende lasten van coronamaatregelen horen op dit taakveld:

  • Lasten voor extra subsidie voor musea die inkomstenderving hebben door de maatregelen tegen corona. Deze lasten moeten worden verantwoord op de gebruikelijke categorie. Dit betekent meestal verantwoording op lastencategorie 4.3.6 Inkomensoverdrachten – overige overheden of lastencategorie 4.3.8 Inkomensoverdrachten – overige instellingen en personen.
  • Kwijtschelding huur voor musea die inkomstenderving hebben, moet worden verantwoord als negatieve baat op categorie 3.6 Huren.

Data

Benieuwd naar de data? Klik op onderstaande links om naar onze database te gaan: