Een ogenblik geduld a.u.b.
  • Home
  • Taakvelden gemeenten

Taakvelden gemeenten

Gemeenten geven hun geld uit aan een breed scala aan deelterreinen, variërend van bijvoorbeeld onderwijshuisvesting, tot de gemeentelijke plantsoendienst of de jeugdzorg. Om te zorgen dat deze uitgaven geaggregeerd kunnen worden en vergeleken kunnen worden tussen gemeenten is een uniform set van 48 eenheden gedefinieerd. Deze eenheden noemen we de ‘taakvelden’ en deze kunnen weer geclusterd worden in 9 hoofdstukken, of hoofdtaakvelden.

Bij het merendeel van de uitgaven is direct duidelijk bij welk taakveld deze horen, zo valt een subsidie voor het museum duidelijk onder taakveld 5.4 musea. Bij andere uitgaven zijn soms meerdere opties mogelijk, zo is het onderscheid tussen economische havens en recreatieve havens niet altijd even duidelijk, terwijl dit wel twee taakvelden zijn (2.4 & 2.5). Het is van belang om hiermee rekening te houden bij de interpretatie van de cijfers.

In de kolom rechts, of via de zoekfunctie, kan bekeken worden welke gemeentelijke baten & lasten onder een bepaald taakveld vallen. Eventuele vragen of onduidelijkheden kunt u mailen naar postbusIV3@minbzk.nl . De data zelf kunt u inzien via het open data portal van het CBS (Statline CBS ) of www.findo.nl.