Een ogenblik geduld a.u.b.

0.1 - Bestuur

Tot dit taakveld behoort de facilitering van de bestuursorganen:

  • college van burgemeester en wethouders (loonkosten, reiskosten en verblijfkosten e.d.);
  • raad en raadscommissies (vergoedingen, excursies e.d.);
  • de ondersteuning van de raad, de griffie;
  • regionale, landelijke en internationale bestuurlijke samenwerking;
  • lokale rekenkamer, lokale ombudsfunctie, accountantscontrole.

Tot dit taakveld behoren niet:

  • de ambtelijke ondersteuning en beleidsadvisering van de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders, die horen onder taakveld 0.4;
  • een bijdrage aan/van een verbonden partij, zoals een gemeenschappelijke regeling, als vergoeding voor de uitvoering van taken. Deze moet worden verantwoord op het taakveld/de taakvelden waar de verbonden partij werkzaam voor is;
  • de gemeentesecretaris, behoort onder taakveld 0.4.

Data

Benieuwd naar de data? Klik op onderstaande links om naar onze database te gaan: