Een ogenblik geduld a.u.b.

5.2 - Sportaccommodaties

Tot dit taakveld behoren alle accommodaties voor sportbeoefening:

  • sporthallen, zwembaden, schaatshallen etc.;
  • (groene en kunst-)velden, terreinen en opstallen, inclusief faciliteiten en technische voorzieningen;
  • trapveldjes in de wijk.

Tot dit taakveld behoren niet:

  • gymlokalen en velden die horen bij de exploitatie van scholen,
    die horen thuis onder taakveld 4.2.

De volgende lasten van coronamaatregelen moeten op dit taakveld worden geboekt:

  • Lasten voor extra subsidie voor sportaccommodaties die inkomstenderving hebben door de maatregelen tegen corona. Deze lasten moeten worden verantwoord op de gebruikelijke categorie. Dit betekent meestal verantwoording op lastencategorie 4.3.6 Inkomensoverdrachten – overige overheden of lastencategorie 4.3.8 Inkomensoverdrachten – overige instellingen en personen.
  • Kwijtschelding huur voor sportaccommodaties die inkomstenderving hebben, moet worden verantwoord als negatieve baat op categorie 3.6 Huren.

Data

Benieuwd naar de data? Klik op onderstaande links om naar onze database te gaan: