Een ogenblik geduld a.u.b.

1.2 - Openbare orde en veiligheid

Tot dit taakveld behoren alle gemeentelijke taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid:

 • toezicht en handhaving openbare orde, BOA's;
 • Wet Bibob en (bestuurlijke) aanpak georganiseerde criminaliteit;
 • bureau Halt;
 • preventie van criminaliteit;
 • opstellen en handhaven APV;
 • leges drank & horeca;
 • wet wapen en munitie (voorheen vuurwapenwet) ;
 • beleid, toezicht en ruiming van conventionele explosieven;
 • veilige woon- en leefomgeving;
 • afvoer en opslag ontruimde inboedels;
 • antidiscriminatiebeleid;
 • doodsschouw (door de officier van Justitie gelast onderzoek ivm de mogelijk niet natuurlijke doodsoorzaak);
 • Tegengaan van radicalisering;
 • dierenbescherming.

Tot dit taakveld behoren niet:

 • maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid, dit hoort thuis onder taakveld 2.1;
 • opruiming van explosieven als onderdeel van een grondexploitatie, deze valt onder taakveld 8.2.

De volgende lasten van coronamaatregelen moeten op dit taakveld worden geboekt:

 • inzet van BOA’s voor het toezien op naleving van anti-coronamaatregelen. BOA’S moeten altijd op dit taakveld worden geboekt, ook als ze handhaven op andere taakvelden dan openbare orde.

Data

Benieuwd naar de data? Klik op onderstaande links om naar onze database te gaan: