Een ogenblik geduld a.u.b.

7.2 - Riolering

Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken ten aanzien van afvalwater en de waterhuishouding:

  • opvang en verwerking van afval- en hemelwater;
  • inzameling en transport huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater;
  • voorkomen van grondwaterproblemen, onder meer door afvoer van overtollig grondwater;
  • rioolwaterzuivering;
  • bestrijding verontreiniging oppervlaktewater;
  • baten rioolheffing via categorieën 2.2.1 (voor niet-woningen) en 2.2.2 (voor woningen);
  • kosten van de heffing en invordering van de rioolheffing.

Tot dit taakveld behoort niet:

  • verrekeningen kwijtschelding rioolrechten; deze hoort onder taakveld 6.3.

De volgen de lasten van coronamaatregelen moeten niet op dit taakveld worden verantwoord:

  • kwijtschelding rioolheffing. Deze hoort op taakveld 6.3 Inkomensregelingen

Data

Benieuwd naar de data? Klik op onderstaande links om naar onze database te gaan: