Een ogenblik geduld a.u.b.

6.4 - Begeleide participatie

Tot dit taakveld behoren voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie die niet gericht zijn op doorstromen naar arbeid:

  • beschut werken;
  • bestaande werkverbanden sociale werkvoorziening, bestaande Wsw en begeleid werken dienstbetrekkingen.
  • dagbesteding

Tot dit taakveld behoren niet:

  • participatievoorzieningen gericht (her)integratie in het arbeidsproces, die horen thuis onder taakveld 6.5;
  • de baten die betrekking hebben op het Wsw-budget (integratie-uitkering sociaal domein). Deze horen thuis onder taakveld 0.7.

Data

Benieuwd naar de data? Klik op onderstaande links om naar onze database te gaan: