Een ogenblik geduld a.u.b.

6.4 - WSW en beschut werk

Tot dit taakveld behoren voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie die niet gericht zijn op doorstromen naar arbeid:

  • beschut werken;
  • bestaande werkverbanden sociale werkvoorziening, bestaande Wsw en begeleid werken dienstbetrekkingen.
  • arbeidsmatige dagbesteding.

Tot dit taakveld behoren niet:

  • participatievoorzieningen gericht (her)integratie in het arbeidsproces, die horen thuis onder taakveld 6.5;
  • de baten die betrekking hebben op het Wsw-budget (integratie-uitkering sociaal domein). Deze horen thuis onder taakveld 0.7;
  • dagbesteding in het kader van de WMO moet worden geboekt op taakveld 6.71c Dagbesteding (WMO);
  • dagbesteding voor mensen die in Beschermd Wonen of maatschappelijke opvang verblijven, moet worden geboekt op, respectievelijk, taakveld 6.81a Beschermd Wonen of 6.81b Maatschappelijke opvang.

Data

Benieuwd naar de data? Klik op onderstaande links om naar onze database te gaan: