Een ogenblik geduld a.u.b.

0.10 - Mutaties reserves

Op dit taakveld worden alle toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves geboekt die verband houden met de taakvelden 0. tot en met 8. (met uitzondering van taakveld 0.11). Op dit taakveld mag alleen worden geboekt op de economische categorie 7.1 Mutatie reserves. Mutaties in de voorzieningen worden op het taakveld geboekt waarop de voorziening is/wordt getroffen.

Bij overboekingen van reserves geniet het de voorkeur om deze via het overzicht van baten en lasten te laten lopen, en dan via taakveld 0.10 Mutatie reserves. Mutaties van reserves die op hetzelfde programma betrekking hebben, kunnen ook via een balansmutatie worden voltrokken, maar alleen als de reserves voor de raad een duidelijke programma-indeling hebben. Een overboeking van een reserve komt veelal neer op een begrotingswijziging, waarmee de raad met het oog op het begrotingscriterium moet instemmen. Zie verder de notitie Hoofdlijnen van het BBV van de commissie BBV (https://commissiebbv.nl/cms/view/e2a3a282-355b-4ad3-a682-d22da390fa7a/notitie-hoofdlijnen-van-het-bbv).

Data

Benieuwd naar de data? Klik op onderstaande links om naar onze database te gaan: