Een ogenblik geduld a.u.b.

8.2 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Tot dit taakveld behoren activiteiten op het gebied van gemeentelijke bouwgrondexploitatie:

  • grondverwerving, bouw- en woonrijp maken;
  • bovenwijkse voorzieningen ten behoeve van de bouwgrondcomplexen;
  • financiering (rentetoerekening) en administratie bouwgrondexploitaties;
  • verkoop van bouwrijpe gronden;
  • in het voorkomende geval onschadelijk maken en verwijderen van explosieven.
    Zie voor meer informatie over actief grondbeleid deel B van de notitie Grondbeleid in begroting en jaarverslaggeving 2019 van de Commissie BBV.

Tot dit taakveld behoren niet:

  • grondexploitatie van bedrijventerreinen, dit hoort thuis onder taakveld 3.2;
  • onschadelijk maken en verwijderen van explosieven buiten grondexploitatie, dit hoort thuis onder taakveld 1.2.

Data

Benieuwd naar de data? Klik op onderstaande links om naar onze database te gaan: