Een ogenblik geduld a.u.b.

3.3 - Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

Tot dit taakveld behoren de op bedrijven en ondernemers (inclusief bedrijven en ondernemers in land- en tuinbouw en veeteelt) gerichte ondersteuning en dienstverlening van de gemeente:

 • bedrijvenloket, ondernemersloket;
 • stimuleren van en onderwijs aan startende ondernemers;
 • aantrekken en faciliteren van nieuwe bedrijven;
 • financiële steunregelingen voor bedrijven waaronder land- en tuinbouw, veeteelt en visserij;
 • regelen straathandel, markten alsook veemarkten;
 • de BIZ-bijdrage (via baten categorie 2.2.1);
 • marktgelden en staanplaatsgelden markten (via baten categorie 3.7);
 • kosten en overige opbrengsten van nutsbedrijven;

Tot dit taakveld behoren niet:

 • faciliteren van netwerken en samenwerkingsverbanden van bedrijven of bedrijven, overheid en kennisinstellingen behoren tot taakveld 3.1;
 • algemene acquisitieactiviteiten gericht het aantrekken van bedrijven zoals handelsmissies en overige promotionele activiteiten behoren tot taakveld 3.4;
 • ontvangen dividenden van nutsbedrijven. Die behoren tot taakveld 0.5 treasury.

De volgende lasten van coronamaatregelen horen niet op dit taakveld:

 • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen aan ondernemers horen op taakveld 6.3 Inkomensregelingen.

 • De Tijdelijke Overbrugging Zelfstandige Ondernemers via bijzondere bijstand valt onder taakveld 6.3.

Data

Benieuwd naar de data? Klik op onderstaande links om naar onze database te gaan: