Een ogenblik geduld a.u.b.

5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Tot dit taakveld behoren activiteiten ter bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel:

 • subsidiëren van podia voor muziek, dans en toneel;
 • subsidiëren gezelschappen voor muziek, dans en toneel;
 • accommodaties voor beeldende kunst;
 • subsidies voor beeldend kunstenaars en projecten;
 • kunstaankopen waaronder kunstwerken in de openbare ruimte;
 • subsidiëren van cultuuruitingen op het gebied van film en video;
 • kunstzinnige vorming en cultuureducatie, bevorderen van een educatief aanbod;
 • culturele manifestaties waaronder herdenkingen;
 • overkoepelende organen voor kunstbeoefening.

Tot dit taakveld behoren niet:

 • musea en oudheidkamers horen thuis onder 5.4;
 • onderhoud en beheer van kunstwerken in de openbare ruimte horen thuis onder 5.7 als onderdeel van groenonderhoud;
 • historische gebouwen en objecten met historische waarde horen thuis onder 5.5.

De volgende lasten van coronamaatregelen horen op dit taakveld:

 • Lasten voor extra subsidie voor cultuurpodia die inkomstenderving hebben door de maatregelen tegen corona. Deze lasten moeten worden verantwoord op de gebruikelijke categorie. Dit betekent meestal verantwoording op lastencategorie 4.3.6 Inkomensoverdrachten – overige overheden of lastencategorie 4.3.8 Inkomensoverdrachten – overige instellingen en personen.
 • Kwijtschelding huur voor cultuurpodia die inkomstenderving hebben, moet worden verantwoord als negatieve baat op categorie 3.6 Huren.

Data

Benieuwd naar de data? Klik op onderstaande links om naar onze database te gaan: