Een ogenblik geduld a.u.b.

4.2 - Onderwijshuisvesting

Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken op het gebied van onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs:

  • nieuwbouw, aanpassing en uitbreiding van bestaande schoolgebouwen;
  • verhuur (van bijvoorbeeld een gymnastieklokaal);
  • opstellen programma onderwijshuisvesting;
  • vandalismebestrijding.

Tot dit taakveld behoren niet:

  • de aanpassing en het (buiten)onderhoud van schoolgebouwen; deze taken en bijbehorende baten en lasten behoren toe aan de schoolbesturen zelf.

Verhuurt de gemeente een gymnastieklokaal in eigen bezit aan een openbare basisschool, dan dient de interne verrekening als volgt te worden verwerkt in Iv3: de verhuuropbrengst als negatieve last op 4.2 – Onderwijshuisvesting, en de betaalde huur als last op 4.1 – Openbaar basisonderwijs op categorie 3.8 Overige goederen en diensten.

Data

Benieuwd naar de data? Klik op onderstaande links om naar onze database te gaan: