Een ogenblik geduld a.u.b.

6.2 - Wijkteams

Tot dit taakveld behoren alle loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning(maatwerkvoorzieningen en - dienstverlening):

  • voorlichting;
  • advisering;
  • cliëntondersteuning;
  • toegang tot 1e en 2e lijnsvoorzieningen;
  • Ondersteuning gedupeerde ouders kinderopvangtoeslagaffaire;
  • preventie;
  • vroegsignalering.

Tot dit taakveld behoren niet:

  • dienstverlening van de wijkteams met het karakter van maatwerk dienstverlening WMO, deze hoort thuis onder taakveld 6.71.

De volgende lasten van coronamaatregelen moeten op dit taakveld worden beboekt:

  • lasten in geval van extra inzet crisissituaties thuis, GGZ-problematiek; extra lasten ehealth thuis zoals realiseren videobellen

Data

Benieuwd naar de data? Klik op onderstaande links om naar onze database te gaan: