Een ogenblik geduld a.u.b.

6.2 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Tot dit taakveld behoren alle loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning(maatwerkvoorzieningen en - dienstverlening):

 • voorlichting;
 • advisering;
 • (cliënt-)ondersteuning;
 • toegang tot 1e en 2e lijnsvoorzieningen;
 • ondersteuning gedupeerde ouders kinderopvangtoeslagaffaire;
 • preventie;
 • vroegsignalering;
 • inloopfunctie GGZ;
 • praktijkondersteuner huisarts voor jeugd (POH Jeugd, inclusief de begeleidingstrajecten verricht door de POH jeugd);
 • aanpak Veilig Thuis, aanpak huiselijk geweld en aanpak kindermishandeling: toegangstaken en doorverwijzingen;
 • ondersteuning die in opdracht van een gemeente wordt uitgevoerd door een JGZ-uitvoerder;
 • alle activiteiten in het preventief justitieel kader die worden uitgevoerd door het wijkteam, een aanbieder of een gecertificeerde instelling zoals advies, casusregie, het doen van een crisisinterventie of onderzoeken van een zorgmelding net als de toeleiding naar gesloten jeugdzorg en de productcodes iJw 49 preventief justitieel kader.

Tot dit taakveld behoren niet:

 • hulp- en dienstverlening van de wijkteams met het karakter van maatwerkdienstverlening WMO hoort thuis op één van de taakvelden 6.71a tot en met 6.71d;
 • dienstverlening van de wijkteams verleend vanuit het basistakenpakket JGZ, ook als dit deel uit maakt van een Centrum voor Jeugd en Gezin.
 • hulp- en dienstverlening met een maatwerkkarakter na doorverwijzing van wijkteams Centra voor Jeugd en Gezin of een praktijkondersteuners horen thuis onder één van de taakvelden 6.72a tot en met 6.72d.

Data

Benieuwd naar de data? Klik op onderstaande links om naar onze database te gaan: