Een ogenblik geduld a.u.b.

6.81a – Beschermd wonen (WMO)

De volgende iWMO-productcodes moeten op dit taakveld worden geboekt:

  • 15 Beschermd wonen;
  • 10 Maatwerkarrangementen indien het intramuraal of GGZ-wonen betreft.

Verder moet op dit taakveld worden geboekt:

  • dagbesteding voor mensen die in Beschermd Wonen verblijven;
  • lasten die betrekking hebben op het pakket Beschermd Thuis zijnde een uitvoeringsvariant van beschermd wonen.

Onder dit taakveld behoort niet:

  • de inloopfunctie GGZ hoort op taakveld 6.72c Dagbesteding (WMO).

De financiële tegemoetkoming (zoals een PGB) aan jeugdigen en de daarmee verband houdende (extra) kosten voor de benoemde onderwerpen in dit taakveld moet op dit taakveld worden geboekt.